باید مردم علیه PYD به نافرمانی مدنی روی بیاورند
سرویس سوریه- رییس حزب چپ دموکرات کُرد در سوریه، گفت: آتش زدن دفاتر ENKS توسط PYD نیاز به مقابله جدی دارد.

شلال گدو رییس حزب چپ دموکرات کُرد در سوریه و عضو ائتلاف مخالفان سوری درباره آتش زدن دفاتر شورای میهنی کُرد ENKS در کُردستان سوریه در صفحه فیسبوک خود نوشت: حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) علیه شورای میهنی کُرد دست به اقدامات مخربی می‌زند. این جریان هم کادرها و حامیان این جریان را به زندان می‌افکند و هم دفاتر ما را می‌سوزاند و هم  خردسالان را مجبور به خدمت در نیروهای نظامی می‌کند. به همین خاطر واجب است مردم دست به این اقدامات بزنند:

- درخواست از آمریکا بعنوان حامی گفتگوهای کُردی-کُردی برای محکوم کردن این اقدامات خرابکارانه و اجرای نقشی که به او سپرده شده است.

 - انجام فعالیت های سازماندهی شده مردمی در شهرها و روستاهای کُردنشین و برگزاری سمینارها و تجمع در میادین شهرها و روستاها به منظور افشای تخلفات پ.ک.ک و وابستگان به آن در منطقه.

 - دعوت به نافرمانی مدنی همه جانبه در تمامی مناطق کُردنشین سوریه در اعتراض به افزایش قیمت‌ها، گرسنگی، سرکوب آزادی ها، ربودن خردسالان برای خدمت در گروه‌های نظامی.

 - بستن کلیه دفاتر شورای میهنی کُرد و احزاب آن در شهرها و مناطق مختلف در اعتراض به اقدامات فوق الذکر به ویژه آتش زدن این دفاتر.