کشف بیش از 4300 پرونده جعلی صدور شناسنامه عراقی برای غیر عراقی ها در دیالی
سرویس عراق و اقلیم کردستان – کمیته مبارزه با فساد اعلام کرد اداره ثبت احوال دیالی بیش از چهار هزار پرونده برای صدور شناسنامه عراقی برای افراد غیر عراقی تشکیل داده است.

به گزارش کرد پرس به نقل از المرکز الخبری، اداره تحقیقات کمیته مبارزه با فساد اعلام کرد هیأتی از اداره آگاهی دیالی توانستند به 1360 پرونده از مجموع 4333 پرونده جعلی صدور شناسنامه عراقی دست یابند که براساس آنها در اداره صدور کارت ملی خانقین به افراد غیر عراقی تابعیت عراقی داده شده است.

این اداره خاطرنشان کرد: در جریان این تحقیقات، یک کارمند زن اداره مذکور به اتهام جعل بازداشت و 114 پرونده صدور شماره ملی براساس اوراق جعلی کشف و ضبط گردید. همچنین تیم تحقیقات، در یک عملیات دیگر، سه متهم را بازداشت کردند که رسیدها و مهرهای جعلی دفاتر و مراکز تجاری مختلف را به همراه داشتند.