پل معلق سنندج فاقد تجهیزات ایمنی/جان آدمی فقط 30 هزار تومان؟
سرویس کردستان – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج در حالی مدیریت پل معلق پارک جنگلی آبیدر سنندج را به پیمانکار واگذار کرده که از سوی پیمانکار هیچگونه تجهیزات ایمنی برای بازدید گردشگران از این پل تعبیه نشده است.

به گزارش کرد پرس، کسب درآمد و دریافت پول از شهروندانی که برای تفریح به پارک جنگلی آبیدر سنندج زده و از آنجا نیز  سری به پل معلق تازه احداث در این پارک جنگلی می زنند، تنها هدف پیمانکاری است که مدیریت این پل را از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج اجاره کرده است.

کسب درآمدی که از جان انسان ها برای آنها بسیار مهمتر است و برایشان تفاوتی ندارد کسی که برای تفریح بر روی این پل می رود، زنده باز می گردد یا خیر!

روز گذشته شهروندانی که برای تفریح به پل معلق پارک جنگلی آبیدر سنندج مراجعه کرده بودند، با صحنه عجیبی مواجه شدند که فردی با در دست داشتن یک دستگاه کارت خوان الکترونیکی با دریافت مبلغ 30 هزار تومان از هر نفر، بدون تجهیزات ایمنی گردشگران را به روی پل می فرستاد.

همین موضوع باعث شد که چند نفر از شهروندان به عدم رعایت مسائل ایمنی از سوی پیمانکار معترض شوند که با جواب «هر کس می خواهد می تواند نرود» مواجه شدند.

مجری پیمانکار در محل پل معلق پارک جنگلی آبیدر سنندج با بیان اینکه پل بیمه شده و اگر اتفاقی برای کس بیفتد بیمه جبران خسارت خواهد کرد، اعلام می کرد که تجهیزات ایمنی برای عبور از پل معلق لازم نیست.

جالب تر اینکه در آن سوی پل معلق کسی برای کنترل گردشگران حضور نداشته و به دلیل مسدود بودن مسیر انتهایی پل، مسافران دوباره مسیر را برگشته و همین مسئله باعث ازدحام جمعیت بر روی پل معلق شده بود.

حال فقط یه سوال از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج به عنوان ناظر بر عملکرد پیمانکار خود به جا می ماند و آن این است که جان آدمی فقط 30 هزار تومان می ارزد؟