نشست های اپوزیسیون به دلیل نادیده گرفتن مسئله کرد بی نتیجه خواهند ماند
سرویس ترکیه - احمد ترک نشست های 6 حزب اپوزیسیون را به دلیل نادیده گرفتن مسئله کرد بی فایده و عقیم ارزیابی کرد.

به گزارش کردپرس، احمد تُرک سیاستمدار کهنه کار کُرد، در سخنانی نشست های اخیر 6 حزب اپوزیسیون ترکیه را به دلیل دوری از گفتگو درباره حل مسئله کرد بی فایده ارزیابی کرد. او همچنین رفتار رهبران اپوزیسیون را که از یک سو خواهان رأی کردها هستند و از سویی از حزب حاکم برای حمله به کردستان عراق حمایت می کند، ریاکارانه توصیف کرد.

احمد ترک در یک برنامه تلویزیونی در استرک تی وی با ارزیابی نشست های 6 حزب اپوزیسیون ترکیه پرسید: «هدف اصلی این نشست ها چیست؟ این ها فردا که به قدرت برسند قرار است چه کنند؟ آنها چه راه حلی برای مسئله کرد دارند؟ برای حل بحران اقتصادی چه برنامه ای دارند؟ نظر آنها درباره سیاست مداران کرد که به ناحق و غیر قانونی به زندان ها افتاده اند، چیست؟»

ترک با اشاره به ادعاهای رهبران 6 حزب اپوزیسیون مبنی بر «بازگشت به نظام پارلمانی» گفت: «ما قبلاً نظام پارلمانی را دیده‌ایم. وقتی نظام سیاسی تغییر نمی کند، دور هم جمع شدن 6 حزب سیاسی کاری برای خواسته های ترک و کرد انجام نمی دهد. ما به یک سیاست شفاف نیاز داریم. اپوزیسیون باید بر پایه اصول مشخصی تشکیل شود. اما وقتی به مسئله کرد نگاه می کنیم، می بینیم هر گاه یک سیاستمدار کرد چیزی می گوید، صدای بلندتری علیه او از درون اپوزیسیون بیرون می آید. آنها در مورد مسئله کرد و حملاتی که امروز علیه کردها انجام می شود سکوت می کنند. تا زمانی که آنها صادقانه وجود مسئله کرد را نپذیرند، نمی توانند راه حلی برای هیچ چیز داشته باشند.»

سیاستمدار کهنه کار کُرد درباره دیدگاه های احزاب اپوزیسیون ترکیه گفت: «رهبران اپوزیسیون از یک سو انتظار به دست آوردن رأی کردها را دارند، از سوی دیگر از سیاست‌های جنگ افروزانه حزب عدالت و توسعه (AKP) حمایت می‌کنند و آغاز جنگ ها را به AKP تبریک می‌گویند.»

ترک گفت: «مردم چگونه سیاستی دوگانه و غیر شفاف را باور کنند؟»