سلامت دانش آموزان؛ سلامت جامعه را تضمین می کند
سرویس کردستان - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان گفت: هزینه کردن ‌در حوزه سلامت آموزش و پرورش به نوعی سرمایه گذاری و تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.

به گزارش کرد پرس، عبدالله رشیدی‌پور در جشنواره نشاط اجتماعی در مدرسه دخترانه تربیت سنندج، توجه به مقوله سلامت و بهداشت دانش آموزان را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که آموزش و پرورش سرمایه ارزشمند منابع انسانی را در اختیار دارد در این راستا تقویت سلامت دانش آموزان سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد.

وی جایگاه دانش آموزان را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: سلامت بر علم‌آموزی و زندگی مقدم است و مقوله سلامت باید در اولویت جدی قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اظهار کرد: آموزش سلامت در میان دانش آموزان می‌تواند منجر به ارتقای سلامت در خانواده‌ها نیز کمک کند.

دانش آموزان نقش مهمی در فرهنگ سازی حوزه سلامت به عهده دارند

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز بیان کرد: دانش آموزان نقش مهمی در فرهنگ‌سازی در حوزه بهداشت و سلامت جامعه به عهده دارند.

هاشم ناظمی جلال بعد زیستی و بدنی را یکی از ابعاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: در این راستا با این رویکرد تقویت بعد زیستی دانش آموزان و توجه به سلامت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی نهادینه کردن فرهنگ سلامت دانش آموزان را نوید بخش سلامت جامعه دانست و یادآور شد: رویکرد آموزش و پرورش در حوزه سلامت ارایه خدمات پیشگیرانه است.

ارتقای سلامت جامعه مرهون آموزش است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این مراسم مقوله پیشگیری را بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز بیماری دانست و ارتقای سلامت جامعه و آموزش سلامت در جامعه را ضروری برشمرد.

فریدون عبدالملکی گفت: پرستاران و پزشکان در ۲ سال اخیر خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه کردند و در این راستا تعداد زیادی از کادر سلامت جان خود را از دست دادند.

وی دانش آموزان را امانتداران الهی و آینده سازان جامعه دانست و افزود: توجه به سلامت دانش آموزان و حفظ سلامت و تندرستی جسمی و روانی این قشر از جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان حوزه سلامت را بسیار وسیع توصیف کرد و اظهار کرد: مقوله سلامت تنها محدود به حوزه فردی نمی‌شود بلکه سایر نهادها از جمله خانواده، اجتماع و در عرصه بین المللی مسولیت خطیری در پیشگیری و حفظ و مراقبت از سلامت دارند.

خیران کردستانی۲۰ میلیارد تومان به حوزه درمان کمک کردند

مدیر سازمان های مردم نهاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این مراسم بیان کرد: در دوران دشوار بیماری کرونا مردم خیر کردستان ۲۰ میلیارد تومان به حوزه درمان کمک کردند.

بهرام کندایی مشارکت مردم و جامعه را ضروری برشمرد و ادامه داد: در این راستا سازمان‌های مردم نهاد در دوران کرونا مشارکت پر رنگی با حوزه سلامت دانشگاه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مقوله مخاطرات حوزه سلامت می‌تواند تهدید جدی برای جامعه محسوب شود، یادآور شد: نگرش سلامت محور و جامعه نگر باید در دانش آموزان تقویت شود.

مدیر سازمان های مردم نهاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: دانش آموزان به عنوان آینده‌سازان جامعه نقش مهمی در تضمین سلامت جامعه به عهده دارند.