جنگ ترکیه در کردستان عراق برای نابودی دستاوردهای کردها و تضمین بقای AKP است
سرویس ترکیه - صالحه آیدنیز در راهپیمایی اعتراضی مردم در یوکسک اُوا ضمن محکوم کردن سیاست های جنگ افروزانه حکومت ترکیه در کردستان عراق خواستار مخالفت مردم با این سیاست ها شد.

به گزارش کردپرس، صالحه آیدنیز رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در تجمع مردم یوکسک اُوا - حکاری در اعتراض به جنگ در کردستان عراق، این جنگ را جنگی برای تضمین بقای حکومت ترکیه و نابودی دستاوردهای مردم کردستان دانست و از همه مردم در کردستان عراق خواست تا در برابر همکاری حزب دموکرات (پارتی) با حکومت ترکیه بایستند.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، مردم یوکسک اُوا و حکاری روز گذشته در اعتراض به سیاست های جنگ افروزانه حکومت ترکیه و عملیات نظامی در کردستان عراق و کردستان ترکیه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این راهپیمایی در حالی برگزار شد که نیروهای پلیس تمام خیابان های منتهی به ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را تحت کنترل گرفته بودند و هویت همه عابران را ثبت می کردند. 

نیروهای پلیس ضد ترور اجازه صدور بیانیه را به رهبران این راهپیمایی اعتراضی ندادند. با این حال صالحه آیدنیز در سخنانی به انتقاد از حکومت ترکیه پرداخت. آیدنیز با بیان این که این جنگ، جنگی است برای تأمین منافع کاخ ریاست جمهوری، گفت: «این حکومت از جنگ تغذیه می کند. آنها برای بقای خود سیاست اعمال انزوای اجباری، جنگ افروزی، و کشتار را در پیش گرفته اند. این جنگ برای عمیق کردن بحران های ترکیه و بزرگتر شدن مسئله کرد به مردم تحمیل شده است.»

آیدنیز با یادآوری این که در حکومت های گذشته ترکیه نیز جنگ کاری از پیش نبرده است و تنها به عمیق تر شدن مسئله کرد دامن زده است از همه مردم ترکیه خواست تا به سیاست های جنگ افروزانه حکومت «نه» بگویند.

رئیس مشترک DBP، ملی گرایی افراطی و جنگ طلبی را باعث انزوای بیشتر ترکیه دانست و گفت که حکومت با حمله به کردها و HDP می خواهد بقای خود را تضمین کند. با این حال در این کار موفق نخواهد شد.

آیدنیز با انتقاد از رابطه بین پارتی و حکومت ترکیه گفت که حفاظت از دستاوردهای کردستان عراق بر عهده همه کردها است و همه مردم کردستان عراق باید در برابر سیاست های پارتی بایستند. 

این سیاستمدار کهنه کار کرد در پایان از پارتی خواست تا فوراََ دست از همکاری با حکومت ترکیه بردارد. او همچنین گفت که هیچ راه حلی برای مسئله شنگال بدون در نظر گرفتن خواست مردم آن پذیرفتنی نیست.