اثر نویسنده مهابادی در میان ٢٠ اثر برتر آکسفورد
سرویس آذربایجان غربی-داستان کوتاه نویسنده مهابادی در مسابقات بین المللی داستان کوتاه آکسفورد جزو 20 اثر برتر انتخاب شد.

صلاح گل اندامی، نویسنده مهابادی در گفت و گو با کردپرس بیان کرد: فراخوان مسابقە بین المللی داستان کوتاه آکسفورد بە زبان انگلیسی سال گذشته منتشر شد و داستان نویسانی از  کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، ژاپن  و ....  شرکت داشتند.

او افزود: داستان کوتاه من، با نام  My philosophical invention (اختراع فلسفی من) جز ٢٠ اثر برتر انتخاب و در قالب کتاب مجموعه داستان های برتر این مسابقه بین المللی چاپ شد.

گل اندامی ادامه داد: روز ٢٣ آوریل ٢٠٢٢ کە مصادف با روز شکسپیر بود، از نویسندگان آثار برتر جهت شرکت در فستیوال ادبی دعوت بە عمل آمد، در این مراسم ضمن تقدیر از برنده ها، از کتاب مجموعە داستان برندگان برگزیدە آکسفورد بە نام Sticks and Stones پردە برداری شد.

نویسنده مهابادی بیان کرد: بنا به گفته خانم فرییا موریس(Friya Moriss) مدیر جشنوارە، مسابقه داستان نویسی آکسفورد طی دوران اپیدمی کرونا و قرنطینەهای پی در پی، جشنواره موفق نشدە بود، مجموعە داستان‌های منتخب این چند سال را چاپ و پخش کند بە همین دلیل  آثار کلیە برندە شدگان این چند سال باهم در این مجموعە گرد آوری شدە است .

او اظهار کرد: در حال حاضر مجموعە داستان فوق اکنون در سایت آمازون قرار گرفتە  و علاقمندان برای دسترسی به مرجع انگلیسی مجموعه مقالات به این سایت مراجعه کنند.

گل اندامی تصریح کرد: پارسال برای اولین بار بود کە تصمیم گرفتم آثار خود را بە زبان انگلیسی منتشر کنم زیرا معتقد بودم باید نوشته هایم را در جغرافیای وسیع تری ارائە کنم، بنابراین بە عنوان اولین قدم در مسابقە بین المللی آکسفورد شرکت کردم.

او در خصوص موضوع داستان کوتاه منتخب خود افزود: داستان کوتاه من که بە عنوان یکی از ٢٠ داستان برتر انتخاب شدە، درباره شخصیت مخترعی است که دستگاهایی  می سازد که هنوز مرسوم نشده اند اما ضرورت زندگی شناخته می شود.

به گزارش کردپرس، از این نویسنده مهابادی تا کنون چندین کتاب بە زبان کردی شامل ٧ کتاب داستان، یک مجموعە شعر و ٢ نمایش نامە موزیکال منتشر شدە، کە یکی از نمایشنامه ها بە نام  " گەرانەوەی پاشای دەریا " مورد تقدیر نمایشگاه کتاب آذربایجان قرار گرفت.

گل اندامی، همچنین در حوزه فیلم نامە نویسی فعال است و تا کنون کتاب هایی با عناوین (ده روم پیکه نینی ده ریا ببینم)، (هه تاوی نه قاشیه کانی مندالیم)، (وەختیک کرمی ئاوریشم بال دەگری)، (خه زال هاوالی مندالیم)، (وە تو ئه و چیروکە بروا ده که ی)،( مانا ون بوه کانی ژیان)، (گه رانه وه ی پاشای ده ریا)، (به کرە و خه ونه  شینه کانی کچیک) ، (به ر له وه ی شه و بزرینگیته وه) از او به چاپ رسیده است.