انتشار دو کتاب از نخبگان کردستانی در حوزه مدیریت شهری
سرویس کردستان- دو مجموعه کتاب در حوزه مدیریت شهری اثری از پژوهشگر شهرستان بانه ، توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران انتشار یافت.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اخیراً دو جلد کتاب در حوزه مدیریت شهری با عنوان «خود ایمنی شهر» و «یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور» نوشته دو نفر از متخصصان حوزه مدیریت شهری «مصطفی بهزادفر» و «مهدی سعیدی» منتشر کرده است.

در همین زمینه «مهدی سعیدی» از نخبگان کردستان و پژوهشگر دکترای تخصصی شهرسازی با اشاره به تألیف این دو کتاب، از هدف نگارش کتاب ها گفت. «هدف از نگارش این کتاب ها آسیب شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهای کلان به منظور جلوگیری از تکرارپذیری حوادثی مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو است. اینکه ضعف ها و ناکارآمدی های نظام مدیریت شهری چگونه باعث همچین حادثه ای شدند یا برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث باید چیکار کینم و آسیب شناسی موضوع به چه حوزه هایی مربوط می شود.»

او با عنوان اینکه هر یک از این کتاب ها در چهار فصل نوشته شده اند به فهرست ارائه شده در هر دو کتاب اشاره کرد. «در کتاب یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور موضوعاتی چون (یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی، سهم نظامات اداری در تحقق یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی، سهم نظام حرفه ای-تخصصی و آموزشی کشور در تحقق یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی، انتفاع یکپارچگی نظام شهرسازی، کارکرد نظام یکپارچه و منسجم شهرسازی در زمینه پیشگیری و مدیریت بحران، متولی ایجاد نظام یکپارچه شهرسازی، اولویت های اقدام در تحقق نظام یکپارچه و منسجم شهرسازی، جایگاه مردم و صاحبان سرمایه در نظام یکپارچه و منسجم شهری) مطرح شده است.»

«سعیدی» موضوعات مطرح شده در کتاب «خود ایمنی شهر» را شامل «جایگاه زیرساخت‏های شهری و نظام کالبدی در خودایمنی شهری، انتفاع تحقق خودایمنی شهری، قوانین و ضوابط خودایمنی شهری، ساختار مدیریتی حاکم بر خودایمنی شهری، اولویت‏های اقدامات کلان برای تحقق خودایمنی، اولویت‏های مصداقی در ایمن ‌‏سازی شهر» دانست.

از «مهدی سعیدی» پژوهشگر کردستانی  کتاب دیگری در سال 93 با عنوان «GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر» توسط نشر ساکو انتشار یافته است.