تولید اتان با خلوص 98 درصد در پالایشگاه گاز ایلام
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت:گاز اتان با خلوص 98 درصد در این واحد صنعتی تولید می شود و در حال حاضر تحویل واحد الفین پتروشیمی ایلام می گردد.

روح اله نوریان بیان کرد: اتان یکی از محصولات با ارزش پالایشگاه گاز ایلام است که در طراحی اولیه بعنوان خوراک پتروشیمی ایلام در نظر گرفته شده است.
وی همچنین اظهار داشت: قبل از راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایلام، این محصول بعنوان گاز سوخت پالایشگاه و مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می گردید.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام خاطر نشان کرد: اتان یکی از 5 محصول پالایشگاه گاز ایلام می باشد که بر اساس طراحی به همراه دو محصول میعانات گاز و گاز مایع خام برای ایجاد ارزش افزوده به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی ایلام قرار می گیرد.

نوریان با اشاره به اینکه این محصول توسط خط لوله 12 کیلومتری به پتروشیمی ارسال می شود، گفت: ظرفیت طراحی پالایشگاه گاز ایلام در فاز اول به میزان 330 هزار مترمکعب در روز و در فاز دوم 550 هزار مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: این ماده در پتروشیمی ایلام به محصول با ارزش اتیلن تبدیل خواهد شد.