اعزام کاروان های بزرگ تجهیزات نظامی به مرز حکاری
سرویس ترکیه - صدها خودرو نظامی تجهیزات جنگی و ضروری را برای تامین تدارکات عملیات در کردستان عراق به منطقه مرزی یوکسک اُوای حکاری بردند.

به گزارش کردپرس، کاروان های نظامی بزرگ شامل صدها خودرو زرهی و خودروهای غیر نظامی حامل تجهیزات ضروری که از وان به مقصد یوکسک اُوا در حرکت بودند، به پایگاه فرماندهی ژاندارمری یوکسک اُوا رسیدند. 

تحرکات نظامی که از 17 آوریل با آغاز عملیات نظامی ترکیه در مناطق زاپ، آواشین و متینا، در منطقه مرزی کردستان ترکیه آغاز شده بود، همچنان با ترافیک شدید کاروان های نظامی ادامه دارد.

بنابر گزارش مزوپوتامیا، از ساعت های عصر روز گذشته (یکشنبه) تا ساعت های اولیه بامداد امروز، منطقه یوکسک اُوا شاهد تحرک زیاد بالگردها و جنگنده ها بود. صبح امروز صدها خودرو زرهی و خودروهای حامل تدارکات نظامی و تجهیزات ضروری از مبدأ وان به پایگاه فرماندهی ژاندارمری رسیدند. بنا بر این گزارش ها بالگردهای زیادی نیز در جا به جایی محموله های نظامی همراهی می کردند.