تعلیق پروژه خط لوله گاز طبیعی اقلیم کردستان عراق
سرويس جهان- نشریه اویل ایراک ریپورت از معلق شدن پروژه احداث خط لوله گاز طبیعی اقلیم کردستان عراق بر اثر اختلافات میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق خبر داد .

به گزارش کردپرس، مجله ایراک اویل ریپورت در گزارشی از تعلیق پروژه ایجاد خط لوله گاز طبیعی اقلیم کردستان عراق به ترکیه و اروپا بر اثر اختلافات داخلی میان دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق خبر داده است.

بر اساس این گزارش، حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق که از نحوه تعامل حزب دموکرات کردستان عراق نگران است و میدانهای گازی در حوزه قلمرو این حزب قرار دارد، اجازه اجرایی شدن قرارداد احداث خط لوله گازطبیعی میان دولت اقلیم کردستان و شرکت کارگروپ را نداده است.

این نشریه در ادامه گفته است احداث خط لوله بدون اجازه اتحادیه میهنی عملی نخواهد شد. به همین خاطر فعلا اجرای این پروژه معلق مانده است.

ایراک اویل ریپورت با اشاره به اینکه ترکیه و اروپا با توجه به بحران اکراین منتظر اجرای این پروژه هستند،نوشت: اما آنها ممکن است به دلیل اختلافات داخلی میان احزاب کرد عراق بر سر این پروژه ناامید شوند.