یگان های مدافع شنگال بر ضد اقلیم کردستان و ترکیه فعالیت نمی کند
سرویس جهان- فرمانده واحد بین المللی یگان های مدافع شنگال می گوید فعالیت این نیرو فقط در راستای حفاظت از شهروندان ایزدی در شنگال است و این نیرو هیچ گونه فعالیتی علیه ترکیه و اقلیم کردستان انجام نمی دهد.

به گزارش کردپرس، فرمانده واحد بین المللی یگان های مدافع شنگال اظهارات برخی اعضای این نیرو مبنی بر فعالیت علیه اقلیم کردستان و ترکیه را رد کرد.

بر اساس گزارش الماینتور، اخیر شورای امنیت اقلیم کردستان عراق ادعا کرده است که سه تن از اتباع خارجی وابسته به یگان های مدافع خلق را نجات داده و آنها را تحویل کنسولگری های آمریکا و انگلیس داده است. آنها در ویدیویی که شورای امنیت اقلیم کردستان منتشر کرده، می گویند واحد جذب نیروی یگان های مدافع شنگال که اقدام به جذب نیرو از میان شهروندان غربی کرده، آنها را فریب داده است زیرا آنها فکر می کردند در برابر داعش مبارزه می کنند اما بعد از ورود به شنگال از آنها خواسته شده با نیروهای ترکیه و یا نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان مقابله کنند.

این شهروند اسپانیایی با نام باهوز که فرمانده واحد بین المللی یگان های مدافع شنگال است، به نشریه آمریکایی المانیتور گفته است اظهارات سه تن از اعضای این نیرو مبنی بر که یگان های مدافع شنگال علیه منافع اقلیم کردستان و ترکیه فعالیت می کند نادرست است.

او تاکید کرد که آنها برای مقابله با ترکیه، عراق یا اقلیم کردستان در شنگال نیستند بلکه می خواهند از شنگال و خودمدیریتی ایجاد شده در این منطقه محافظت کنند.

این نیروی خارجی یگان های مدافع خلق درباره اظهارات این افراد گفته است آنها داوطلبانه وارد این نیرو شده و داوطلبانه آن را ترک کرده اند. یگان های مدافع خلق مانع خروج آنها نمی شود.