تاکنون راه حلی واقعی برای غلبه بر مشکلات پیش روی در روند سیاسی عراق  یافت نشده است
عضو حزب دموکرات کردستان، با تاکید بر احتمال برون رفت از  بن بست سیاسی کنونی در عراق  گفت: ارائه طرح ها و گفتگوها با همه نیروهای سیاسی برای برون رفت از بن بست سیاسی  و تشکیل دولت جدید عراق ادامه دارد ، اما تاکنون  این تلاش ها نتایج روشنی درپی نداشته است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «موازین نیوز» شریف سلیمان در مصاحبه ای مطبوعاتی با بیان اینکه تاکنون راه حلی واقعی برای غلبه بر مشکلات پیش روی در روند سیاسی  عراق یافت نشده است، افزود: درب های حزب دمکرات برای گفتگو  برروی همه احزاب  باز هستند  و این حزب مطمئن است که این احزاب  توانایی برون رفت از بن بست سیاسی کنونی  را دارند.

وی برپایبندی حزب دمکرات کردستان  به نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و دست بر نداشتن از این منصب تاکید کرد.