تشدید اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر برگزاری انتخابات اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان،اختلافات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان احزاب حاکم بر سر برگزاری آن، تشدید می شود.

به گزارش کردپرس، رزگار حاجی مسئول امور انتخاباتی در حزب اتحادیە میهنی کردستان در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد کە این حزب شروطی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و شرکت در آن، از جملە تهیە لیست رای دهندگان اقلیت های اقلیم، تعیین کردە است.

از سوی دیگر خسرو گوران مسئول امور انتخاباتی حزب دمکرات نیز در این مورد اعلام کردە کە هیچ حزبی نمی تواند در اقلیم به صورت تک جانبە در مورد برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات و تحمیل نظرات خود بر انتخابات، تصمیم گیری کند.

آرام جمال از کارشناسان حقوقی و عضو پژوهشکدە انتخاباتی اقلیم نیز  مورد برگزاری انتخابات تاکید کرد کە اصلاح قانون انتخابات اقلیم شرط لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و درست است و باید قانون جدیدی برای انتخابات دور ششم پارلمان کردستان تدوین شود.

همچنین گفت کە وضعیت کنونی برای برگزاری انتخابات اقلیم پر از بحران و جنگ روانی و شک و عدم اعتماد به ویژە میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات است و با این وضعیت نە تنها مشکلی حل نشدە و بلکە بە احتمال زیاد اقلیم به سوی شکاف و بحران های بزرگتر و نقض حقوق شهروندان می شود.