افتتاح بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی
سرویس کرمانشاه _ بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی با حضور استاندار کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش کردپرس؛ این بخش در فضایی به مساحت ۴۲۰ مترمربع، با ۱۶ تخت بستری و تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای روز و دو اتاق ایزوله و اتاقهای پشتیبان با طراحی زیبا با اعتباری حدود ۲۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

 در ابتدا تعداد تخت picu هشت تخت بود که با توجه به افزایش بار مراجعات، ریفرال بودن مرکز و بیماران در انتظار تخت ویژه در سالهای اخیر و بویژه در دو سال اخیر همزمان با پاندمی کووید نیاز به افزایش تختهای picu بیش از پیش محسوس بود.

ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر به اورژانس این بیمارستان مراجعه می کنند و بالغ بر یکهزار کودک نیز بستری می شوند.

 این بیمارستان تنها مرکز تشخیص و درمان بیماریهای خون و آنکولژی و همچنین بیماریهای متابولیک از قبیل دیابت، فنیل کتونوری و فلوسیتومتری استان است و ۲۵ فوق تخصص و متخصص رشته‌های مختلف کودکان در این مرکز فعالیت می کنند.