حزب دمکرات بداند که ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی است و ازآن صرفنظر نمیکند
سرویس عراق و اقلیم کردستان-  عضو حزب  اتحادیه میهنی کردستان  با اشاره به اینکه   گفتگوهای این حزب با حزب دمکرات درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق همچنان متوقف است، گفت: حزب دمکرات باید بداند که منصب ریاست جمهوری،  سهم اتحادیه میهنی است و هرگز ازآن صرفنظر نخواهد کرد.

به گزارش کردپرس ، فائق یزیدی در گفتگو با خبرگزاری « بغداد الیوم» افزود: تعیین نامزد ریاست جمهوری عراق به عهده اتحادیه میهنی کردستان است و این نامزد هم برهم صالح است و باید تصدی این منصب را به عهده بگیرد ، در غیر اینصورت این حزب هیچگونه گفتگویی با حزب دمکرات  و دیگر احزاب انجام نخواهد داد.

یزیدی تاکید کرد که حزب دمکرات کردستان با لغو شراکت خود با اتحادیه میهنی کردستان بسیار آسیب خواهددید ، چرا که یکیتی تاکنون مزاحم این حزب  در خصوص مناصبی همچون ریاست  و نخست وزیری اقلیم کردستان نشده است ، لذا حزب دمکرات باید بداند که  منصب ریاست جمهوری عراق استحقاق اتحادیه میهنی است و هرگز از آن صرفنظر نخواهد کرد و با طرفهایی که خواهان صرفنظر کردن از این منصب هستند، گفتگو نمی کند.