«آرمین ترکیه»، دوست مهاجران و ترک ها صدراعظم آلمان می شود
سرویس ترکیه – آرمین لاشت نخستین سیاستمدار آلمانی بود که به جامعۀ مهاجران این حس را داد که آنها مهم هستند و دغدغه هایشان در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش کردپرس، در انتخابات ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان، که روز گذشته برگزار شد، آرمین لاشِت جانشین آنه گرت کرامپ – کارنباوئر رئیس فعلی این حزب شد، تا اولین گزینۀ جانشینی مرکل در مقام صدارت اعظم آلمان فدرال در تابستان پیش رو باشد.

آنچه رسانه ها در این انتخاب برجسته کرده اند روابط خوب لاشت با مهاجران به ویژه با اتباع ترکیه است. او که اینک نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن است، به «آرمین ترکیه» معروف شده است.

فاینانشال تایمز دربارۀ او نوشت: «او در سال های دهۀ 2000 که در کابینۀ نوردراین وستفالن وزیر بود، از منافع ناشی از مهاجرت می گفت. او در سال 2009 گفت تنوع قومی و مذهبی باید به عنوان یک فرصت برای آلمان دیده شود نه یک تهدید. همکاران دموکراتش به وی لقب آرمین ترکیه دادند.»

سراب گولر مشاور ترک تبار سابق لاشت و معاون فعلی یکی از وزارتخانه های دولت ایالتی نوردراین وستفالن دربارۀ لاشت می گوید: «او نخستین سیاستمدار این کشور بود که به جامعۀ مهاجران این حس را داد که آنها مهم هستند و دغدغه هایشان در نظر گرفته خواهد شد.»

گفته می شود لاشت خط سیاسی میانه روانۀ مرکل را ادامه خواهد داد. او حامی سیاست درهای باز مرکل در برخورد با بحران پناه جویان بود.

وی که دانش آموختۀ حقوق و روزنامه نگاری است، عضویت در پارلمان آلمان، عضویت در پارلمان اروپا، وزارت در دولت ایالتی نوردراین وستفالن، ریاست حزب در این ایالت و نخست وزیری ایالت پر جمعیت نوردراین وستفالن را در کارنامۀ خود دارد.

خبرگزاری دولتی ترکیه دربارۀ لاشت نوشته وی در ایجاد روابط دوستانه میان ترکیه و آلمان سهم داشته است.