صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان موضوعی بین المللی است و یک حزب نمیتواند مانع آن شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی شورای رهبری حزب دمکرات در سلیمانیە- حلبچە، تاکید کرد کە صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان موضوعی بین المللی است و یک حزب نمی تواند مانع از انجام آن شود.

به گزارش کردپرس، فارس نورولی در گفتگو با شارپرس، ضمن ابراز تردید در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی  اقلیم کردستان در موعد مقرر و قانونی آن،  اعلام کرد کە  حزب دمکرات در هر شرایطی کاملا برای برگزاری انتخابات آمادە است، زیرا این کار را برای پیشبرد روند دمکراسی ضروری می داند،با این حال برخی احزاب اقلیم بە دلیل نگرانی از کم شدن آرای خود موافق برگزاری انتخابات نیستند.

سخنگوی شورای رهبری حزب دمکرات در سلیمانیە- حلبچە، افزود کە اگر انتخابات در شرایط کنونی اقلیم کردستان برگزار شود، میزان مشارکت رای دهندگان در آن کم خواهد بودبا این وجود حزب دمکرات برندە انتخابات و دارای بیشترین تعداد آرا می شود، زیرا حضور این حزب برای کردها مهم است و برای حفظ آن به پای صندوق های رای می رسند.

وی در مورد صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان نیز کە در هفتە های اخیر بە موضوع اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات تبدیل شدە و سران اتحادیە میهنی تاکید کردە اند، مانع از صادرات گاز می شوند، گفت کە صادرات گاز موضوعی بین المللی و بزرگتر از آن است کە یک حزب بتواند مانع از آن شود.

همچنین تاکید کردکە گاز موضوعی جدید است، اما صادرات نفت موضوعی کهنە بودە و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هر دو کاملا از جزئیات آن و درآمدهای نفتی اطلاع دارند.