روز هوای پاک و حلقه مفقوده مدیریت شهری مهاباد / دیاکو توتونچی
سرویس آذربایجان غربی- ایجاد و توسعه مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری در مهاباد مفهومی نا آشنا برای مدیریت شهری است. هر چند مدت زمانی است که‌ یکی از مطالبات بخشی از شهروندان مهابادی ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری در سطح این شهر است، اما نه گوشی شنوایی و نه عزمی راسخ برای آن از طرف مدیریت شهری وجود دارد.

مرسوم است که در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و تأمین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می‌گردد، از جمله‌ی آن‌ها روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و غیره است.

 روز هوای پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و … در کشورهای مختلف نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این روز جهت تنویر افکار عمومی صورت گرفته ‌است.

آلودگی هوا دراثر چهارعامل اصلی، تشدید می‌یابد که عمدتاً از عواقب صنعتی شدن محسوب می‌شوند: زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری، توسعه سریع اقتصادی، افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر.

البته عامل اصلی آلودگی هوا درشهرهای بزرگ ایران، افزایش بی‌رویه مصرف انرژی در کشور است. حمل و نقل پاک این روزها به یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه شهری تبدیل شده ‌است که از سوی مدیران کلیه شهرها به ویژه آن‌ها که بیشتر با بحران آلودگی هوا دست به گریبان هستند، دنبال می‌شود. دوچرخه‌سواری اما یکی از انواع حمل و نقل پاک است.

دوچرخه‌سواری گرچه یک ورزش است، اما ورزشی که یک تیر دارد و چند نشان! دوچرخه هم وسیله‌ای است برای تردد و هم امکانی است برای کاهش حجم ترافیک و کاستن از میزان آلودگی هوای شهر.

دوچرخه به عنوان ابزاری برای گذران اوقات فراغت فعال و غیرفعال، به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری غیر موتوری در سامانه حمل و نقل نوین و نیز به عنوان ابزار یک رشته ورزشی تخصصی و حرفه‌ای مطرح است.

در این زمینه، به دلیل وجود مشکلات متعدد حمل و نقل و آلودگی‌های مختلف زیست محیطی، نقش دوچرخه به عنوان یک ابزار حمل و نقل فعال در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارای اهمیتی دوچندان است.

زمانی که به مسائل ناشی از ترافیک، آلودگی هوا، تردد ماشینی افراد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر و عدم تحرک و جنبش آنها می‌اندیشیم یکی از راه‌هایی که سودمند و مقرون‌به‌صرفه به نظر می‌رسد، استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله‌ی نقلیه کم حجم و راحت و هم‌چنین ورزشی شاد و سرگرم کننده، مطلوب و مؤثر است.

اما ایجاد و توسعه مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری در مهاباد مفهومی نا آشنا برای مدیریت شهری است. هر چند مدت زمانی است که‌ یکی از مطالبات بخشی از شهروندان مهابادی ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری در سطح این شهر است، اما نه گوشی شنوایی و نه عزمی راسخ برای آن از طرف مدیریت شهری وجود دارد.