اردوغان برای موفقیت پروژ‌ه‌اش نیازمند حمایت بین‌المللی است
سرویس سوریه- یکی از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا گفت: برای آن که اردوغان‌ بتواند در شمال سوریه به خواسته‌های خود برسد، نیازمند حمایت‌ بین‌المللی و تایید قانونی اشغالگری‌های ترکیه در شمال است.

احمد سینو، عضو مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا در کُردستان‌سوریه، با اشاره به پروژه ترکیه برای اسکان یک میلیون پناهجو در مناطق تحت کنترلش در شمال سوریه، گفت: این پروژه یک برنامه مخرب است و نتایج و عواقب جبران ناپذیر این پروژه تغییر جمعیتی قابل پیش بینی نیست.

وی افزود: این یک پروژه استعماری است که اردوغان به دنبال دستیابی به آن است.

وی تاکید کرد: موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه به مواضع بین المللی و منطقه ای و مقاومت ملی در سوریه و شرق فرات بستگی دارد.

سینو خاطرنشان کرد: پروژه ترکیه از سوی همه سوری ها مردود شناخته شده است.

سینو معتقد است: برخی کشورها به دنبال دستیابی به منافع خود هستند و نمی خواهند ترکیه را عصبانی کنند، بلکه به دنبال جلب نظر آنکارا از طریق این قبیل پروژه‌ها هستند.

سینو خاطرنشان کرد: اردوغان از مشغله جهانی در مورد بحران اوکراین سوء استفاده می کند و بدنبال چراغ سبز غرب برای ماجراجویی جدیدی است.

وی نسبت به خطر پروژه ترکیه هشدار داد و از همه مردم سوریه و سازمان های ذیربط خواست با تظاهرات و تمام ابزارهای ممکن، متحد شوند و پروژه ترکیه را نپذیرند.