جمع آوری و اسکان معتادان متجاهر نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاههای اجرایی ایلام
سرویس ایلام - استاندار ایلام در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تاکید کرد: جمع آوری و اسکان معتادان متجاهر نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاههای اجرایی ایلام است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حسن بهرام نیا در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر تجهیز مراکز جامع سلامت استان گفت: اداره راهداری برای نصب نیوجرسی مرکز جامع معتادان شهر ایلام و شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط برای تجهیز این مرکز بطور جدی پای کار باشند.

وی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات عملیاتی برای تجهیز مراکز معتادان متجاهر استان گفت: در این راستا برای پیشبرد اهداف تعیین شده باید از موازی کاری اجتناب شود و وظیفه هر دستگاه اجرایی باید مشخص شود که مسئولیت این مهم بر عهده معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار ایلام است.

استاندار ایلام بر اجرای تعهدات شرکت های بزرگ در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و گفت: در این راستا پتروشیمی ایلام در تجهیز مرکز جامع سلامت معتادان متجاهر چوار مساعدت کند.

بهرام نیا در ادامه عملکرد شورای تامین و دستگاه های اجرایی در مبارزه با مواد مخدر را رضایت بخش دانست و گفت: جمع آوری و اسکان معتادان متجاهر نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان است.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به استان و بازدید از مناطق حاشیه نشین شهر ایلام گفت: اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری در مناطق حاشیه نشین آسیب های اجتماعی را تعدیل می کند و متولیان امر به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار ایلام در ادامه گفت: توجه به مناطق حاشیه نشین استان از جمله محله کارخانه نمک برای توسعه و پیشرفت این مناطق، موجب بازدارندگی در حوزه آسیب های اجتماعی و مانعی برای گرایش جوانان به اعتیاد است.

وی با قدردانی از شهرداری ایلام به دلیل اجرای فعالیت عمرانی در محله های هانیوان و کارخانه نمک شهر ایلام گفت: اقدامات باید از چارچوب دستورالعمل خارج شود و در مرحله اجرایی قرار گیرد تا مردم خدمات دولت را لمس کنند.