اعطای مدال طلایی سندیکای هنرمندان اقلیم کردستان بە شهرام ناظری
سرویس عراق و اقلیم کردستان- طی مراسمی در شهر اربیل، مدال طلایی سندیکای هنرمندان اقلیم کردستان از سوی وزیر فرهنگ و هنر اقلیم بە هنرمند ایرانی شهرام ناظری اعطا شد.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی روداو گزارش داد کە امروز دوشنبە 26 اردیبهشت / 16 می، مراسمی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان، برای بزرگداشت شهرام ناظری هنرمند برجستە کرد ایرانی و تقدیر از خدمات وی بە فرهنگ و هنر کردی ، از سوی وزارت فرهنگ و هنر اقلیم برگزار شد.

در این مراسم کە بخشی از شخصیت های سیاسی، مقامات دولتی، نمایندگان پارلمان و هنرمندان اقلیم در آن حضور  داشتند، مدال طلایی سندیکای هنرمندان اقلیم از سوی محمد محمد سعید بە ناظری اعطا و از تلاش های وی در زمینە هنر و موسیقی قدردانی شد.

نیاز نوری رئیس سندیکای هنرمندان اقلیم در این مراسم تاکید کرد کە هویت و فرهنگ کردی، کردها را در هرجایی چە اربیل باشد، یا کرمانشاه و یا دیاربکر ومهاباد و قامیشلو و سلیمانیە، گرد هم می آورد.

در این مراسم مستندی از زندگینامە ناظری و فعالیت های وی در زمینە هنر موسیقی بە نمایش درآمدە و ناظری تاکید کرد مدال طلایی کە در این مراسم بە وی اعطا شدە را از جوایزی و نشان هایی کە پیشتر و در کشورهای مختلف دریافت کردە،  ارزشمندتر می داند و افتخار می کند کە همیشە و در تمامی کشورها و همه جای دنیا برای معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی کردی بە کار گرفتە است.

همچنین گفت کە دولت اقلیم کردستان تلاش ها و اقدامات بسیاری را برای ارتقای فرهنگ و هنر کردی بە کار گرفتە، اما ممکن است این تلاش ها هنوز کافی نباشد.

وی در پایان مراسم چند آهنگ خود را با نوازندگی تنبور اجرا کرد.