هشدار سفیر آمریکا در عراق دربارە خطر علیە ساختار و موجودیت اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفیر آمریکا در عراق، طی سفر بە اربیل و دیدار با اصحاب رسانە در این شهر، در مورد وجود خطر علیە ساختار و موجودیت اقلیم، هشدار داد.

بە گزارش کردپرس، ماتیو تولر سفیر آمریکا در عراق امروز دوشنبە 26 اردیبهشت /16 می، در پایان دورە کاری خود در این کشور، سفری را بە اقلیم کردستان انجام داد.

وی در اربیل، نشستی را با اصحاب رسانە اقلیم انجام داده و سایت خبری و تحلیلی شارپرس، بە نقل از منابع مطلع گزارش داد کە تولر دربارە وجود خطر علیە موجودیت و ساختار و وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم هشدار دادە است.

بر اساس خبر؛ وی روابط اربیل و بغداد را غیرعادی توصیف کردە است.

همچنین گزارش شدە کە وی قصد دارد در دیدار با مقامات اقلیم کردستان به آنان نیز در مورد این خطرات هشدار دهد.

این در حالی است کە سال گذشتە نیز جنین هنیس پلاسخارت نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل طی اظهاراتی در مورد وجود خطر علیە موجودیت اقلیم هشدار دادە و دادگاه فدرال عراق نیز در هفتە های گذشتە کلیە فعالیت های نفت و گاز اقلیم، را کە درآمدها و اقتصاد اقلیم به آن وابستە است؛ غیرقانونی اعلام کرد.

با این حال اختلافات داخلی در اقلیم تشدید شدە و رهبران کرد اقدامی عملی را در جهت اتحاد داخلی و بهبود و حل اختلافات با بغداد، شرایط انجام ندادە اند.