جامعه جهانی کردهای سوریه را تنها گذاشته است
سرویس جهان- رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به این که جامعه جهانی از بازگرداندن هزاران تن از زندانیان داعشی خودداری می کنند گفت: جامعه بین المللی نیروهای کرد سوریه را که وظیفه محافظت از کمپها را بر عهده دارند تنها گذاشته اند.

به گزارش کردپرس، روزنامه واشنگتن پست امروز در یادداشتی وضعیت کمپ های تحت کنترل نیروهای کرد سوریه را وخیم گزارش کرد. این روزنامه از عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت چندین کمپ تحت کنترل کردهای سوریه خبر داد که زندانیان وابسته به داعش در آنها نگهداری می شوند.

واشنگتن پست گفته است که شهروندان تبعه 55 کشور جهان در این کمپها حضور دارند اما فقط 25 کشور برای بازگرداندن این افراد اعلام آمادگی کرده اند.

پیتر ماورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی نیز ماموریت نیروهای کرد سوریه در تامین امنیت این کمپها را خطیر توصیف کرده است.

او به واشنگتن پست گفته است نیروهای کرد سوریه به تنهایی استطاعت محافظت از این کمپها را ندارند اما جامعه جهانی نیز به آنها کمک نمی کنند.

او گفته است نیروهای کرد سوریه احساس می کنند جامعه بین المللی کردها را در برابر خیل عظیمی از زندانیان داعشی و وابستگان آنها در این کمپها تنها گذاشته اند.

واشنگتن پست با اشاره به این که نزدیک به 10000 تن از زندانیان داعشی اتباع کشورهای غربی هستند بر لزوم اقدام جدی آنها برای بازگرداندن این افراد تاکید کرده است. با این حال اشاره کرده است که کشورهای غربی حاضر نیستند به دلایل سیاسی از استرداد این افراد از سوریه به غرب حمایت کنند.