طرح اصلاح اقتصادی و بایدها و نبایدهای آن / سید علاءالدین حیدری
سرویس کرمانشاه _سیدعلاء الدین حیدری از فعالان مدنی و اجتماعی اهل سنت کرمانشاه در قالب یادداشتی به موضوع طرح جدید اقتصادی عادلانه کردن یارانه ها پرداخته است. ‍

خبرگزاری کردپرس _شکی در آن نیست که اصلاح ساختارها و برنامه های اقتصادی یک الزام است و دولتها بعنوان سیاستگذاران اقتصاد کشور باید موشکافانه و منطبق با بایدها و نبایدهای کشور در دوره های مختلف دست به اصلاح آن بزنند. اما آنچه که در موفقیت یا شکست این سیاست ها و برنامه ها نقش کلیدی دارد همان " مدیریت در اجرا " است . یعنی اگر بهترین و دقیق ترین برنامه ها همراه با مدیریت قوی نباشند بدون شک محکوم به شکست هستند و قطعا فاجعه بار خواهند بود.

لذا طرح فعلی دولت بعنوان طرح اصلاح اقتصادی را در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز آشفتگی سالیان اخیر در حوزه اقتصاد ناشی از عوامل مختلف از جمله تحریمها ، ضعف مدیریت ، رها شدگی برنامه ها و ... یک جراحی اجتناب ناپذیر می دانم .

هر چند در شرایط فعلی سخت ، طاقت فرسا و آسیب زا هم هست و مردم در شرایط بحرانی هستند ولی اگر این طرح با اجرای خوب همراه باشد می تواند گوشه ای از رها شدگی های بازار و آشفتگی روانی بازار را سامان دهد .

شرط موفقیت این طرح مدیریت دقیق و اجرای حرفه ای آن است که مدیران بعنوان مجریان طرح باید هوشمندانه و علمی گام بردارند .

بنظرم اگر دولت نتواند آرامش روانی را به جامعه بدهد این طرح موفق نخواهد بود . مردم باید از الزامات و اهداف طرح آگاه و نیز به مجریان آن اعتماد داشته باشند . باور مردم بسیار مهم و دارای اثرگذاری زیادی بر موفقیت یا شکست این طرح می باشد .

دولت باید با مردم شفاف ، همدل و همگام باشد . نمی توان بدون اقناع روانی جامعه ، آینده طرح را روشن دید و برای اقناع جامعه هم نخبگان را باید پای کار آورد . بنظرم با مدیران نمی توان مردم را به اهمیت و الزام اجرای طرح معتقد کرد چراکه از منظر مردم مدیران مجری آن هستند و اقناع کافی نمی شوند .

در کنار این موضوع ، مدیران باید با همت واقعی و تلاش مضاعف مانع سوء استفاده های زالوهای اقتصادی باشند که در لوای این این طرح ، خون مردم را بیشتر از این نمی مکند. 
نقش مدیریت اینجا برجسته می شود که دولت در کنار اجرای دقیق طرح ، باید مانع شکل گیری حواشی منفی پیرامون آن گردد .ضعف مدیریت می تواند جای بطن و حاشیه یا نقاط قوت و ضعف را عوض کند .

نباید این طرح را در دامن مردم انداخت و رها کرد . جراحی دردناک اما می تواند شفابخش باشد ، مراقبتهای پسا اجرای طرح در کسب موفقیت آن و رسیدن به اهداف تعریف شده حیاتی است که این مهم بر عهده مدیران است .