دیدار نچیروان بارزانی با سفیر آمریکا در عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار رئیس اقلیم کردستان و سفیر آمریکا در عراق انتخابات اقلیم و روابط عراق و اقلیم با اآمریکا، مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، ماتیو تولر سفیر آمریکا در عراق کە بە مناسبت پایان دورە ماموریت خود در این کشور به اقلیم کردستان سفر کردە و با مقامات اقلیم دیدارهایی را انجام دادە است، در منطقە بارزان دیداری را با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم، انجام داد.

تولر ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی بارزانی با سفارت آمریکا و اقدامات وی در گسترش روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرد کە این هماهنگی ها ادامه داشتە باشد.

گسترش روابط میان عراق و اقلیم با آمریکا و بە ویژە افزایش فعالیت های اقتصادی و سرمایە گذاری آمریکا در اقلیم و عراق مود بررسی قرار گرفتە و همچنین دربارە بحران های موجود در عراق و راه حل مقابلە با آن ها نیز گفتگو شد.

وضعیت اقلیم کردستان و روابط میان احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، تداوم تهدیدات داعش و راهکارهای افزایش فعالیت های تجاری در اقلیم، از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار عنوان شدە است.