هشدار نمایندە سازمان ملل در عراق: ساختار اقلیم کردستان در معرض خطر قرار دارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل در عراق،هشدار داد کە ساختار اقلیم کردستان در معرض خطر قرار داشتە و اختلافات سیاسی داخلی، تهدیدات خارجی علیە اقلیم را افزایش دادە است.

به گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، جنین هنیس پلاسخارت نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل در عراق طی سخنرانی خود در شورای امنیت در خصوص عراق، بە وضعیت اقلیم کردستان اشارە کردە و هشدار داد کە ساختار اقلیم در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

وی تاکید کرد کە کردها فقط یک گزینە را پیش رو دارند و باید انتخابات آتی اقلیم، فرصت های یکسانی را در اختیار همه طیف ها و جریانها قرار دهد.

همچنین با اشارە بە اینکە اختلافات داخلی در اقلیم تشدید شدە و تاثیرات منفی زیادی بر شهروندان داشتە؛ گفت کە باید تقسیم اقلیم بە دو منطقە تحت نفوذ حزب دمکرات و اتحادیە میهنی پایان یابد زیرا این این اختلافات و مرزبندی های سیاسی، تهدیدات خارجی علیە اقلیم را افزایش دادە است.

پلاسخارت ابراز امیدواری کرد کە انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در موعد تعیین شدە قانونی یعنی در 1 اکتبر 2022 برگزار شود.

وی خاطر نشان ساخت کە حملە موشکی ایران بە اربیل اقدامی خطرناک بودە و هنوز مدرکی برای اثبات دلایل این حملە و وجود پایگاه های اسرائیل در اقلیم، وجود ندارد

نمایندە سازمان ملل در مورد شنگال نیز گفت کە باید اربیل و بغداد  بە بازگشت آوارگان شنگال به محل سکونت خود کمک کنند.

پلاسخارت در مورد عدم تشکیل دولت جدید عراق نیز تاکید کرد کە زمان ها و مدت های تعیین شدە قانونی رعایت نشدە و باید سیاستمداران عراقی این معضلات را حل کنند.