نزدیک شدن انگلیس به کردهای عراق با هدف تامین منابع انرژی
سرویس جهان- به نوشته نشریه مدرن دیپلماسی، انگلیس در ماه های اخیر، با هدف تامین بخشی از نیازهای خود به نفت و گاز، قصد توسعه روابط خود با اقلیم کردستان عراق را داشته است.

به گزارش کردپرس، نشریه مدرن دیپلماسی در مقاله ای به روابط نامتعادل و دیرینه میان کردها و انگلیس پرداخته است. از نگاه این نشریه انگلیس در طول تاریخ متحد خوبی برای کردها نبوده و کردها خاطره خوبی بویژه در ارتباط با بازترسیم مرزهای خاورمیانه در پایان دوره امپراتوری عثمانی ندارند.

این نشریه اشاره کرده است که این بی اعتمادی میان کردها و انگلیس بویژه میان ساختار اقلیم کردستان عراق و انگلیس ادامه دارد اما نشانه هایی حاکی از بهبود و ترمیم این رابطه وجود دارد.

این نشریه سیاسی به دیدارهای چند ماه اخیر رئیس اقلیم کردستان و نخست وزیر این منطقه از انگلیس و بازدیدهای متقابل برخی رهبران انگلیس از اقلیم کردستان در دوران مقابله با داعش از اقلیم کردستان اشاره کرده و آن را نشانه ای تلاش برای بهبود رابطه میان کردها و انگلیس توصیف کرده است.

در این مقاله یکی از مهم ترین مولفه های این دیدارها بحث منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق بویژه نفت و گاز طبیعی عنوان شده که با توجه به بحران اکراین و تحریم ها علیه روسیه به عنوان تامین کننده اصلی انرژی اروپا، منابع انرژی اقلیم کردستان برای اروپا و انگلیس اهمیت دو چندان پیدا کرده است.

مدرن دیپلماسی معتقد است انگلیس قصد دارد با توسعه روابط با اقلیم کردستان بخشی از نیاز خود به نفت و گاز را از ذخایر قابل توجه اقلیم کردستان تامین کند.

در این مقاله حتی ادعا شده است که در صورتی که انگلیس بتواند نیاز خود به منابع انرژی را از طریق منابع اقلیم کردستان تامین کند، بر خلاف گذشته، این موضوع می تواند به پشتیبانی سیاسی انگلستان از اقلیم کردستان عراق و کردها منجر شود.