نچیروان بارزانی: جایگاه و دستاوردهای هنری شهرام ناظری مایە افتخار همه کردها است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان طی دیدار با شهرام ناظری هنرمند برجستە کرد ایرانی، تاکید کرد کە جایگاه، فعالیتها و دستاوردهای هنری ناظری مایە افتخار همه کردها است.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، امروز چهارشنبە 28 اردیبهشت / 18 می، دیداری را با شهرام ناظری،هنرمند برجستە کرد ایرانی کە در روزهای اخیر بە اقلیم سفر کردە؛ انجام داد.

سایت ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد کە بارزانی ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با ناظری از زحمات و تلاش ها و آثار وی در زمینە هنر و موسیقی قدردانی کردە و گفت کە جایگاه هنری ناظری در منطقە و جهان و جوایز و دستاوردهای او در زمینە هنر کە در سطح بین المللی و اقصی نقاط جهان به دست آوردە، مایە افتخار همه کردها و بە ویژە مردم اقلیم کردستان است.

وی همچنین حمایت همه جانبە خود از ناظری و فعالیت های وی را اعلام کرد.

ناظری نیز ضمن قدردانی از بارزانی و ابراز خرسندی از دیدار با وی و سفری کە بە اقلیم انجام دادە، گفت کە مدال طلایی کە از وزارت فرهنگ و هنر اقلیم دریافت کردە بیش از همه نشان ها و جوایزی کەکسب کردە؛ برای وی ارزشمند و معنادار است.