سفر وزیر دادگستری هلند بە اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر دادگستری هلند وارد اربیل شدە و از سوی وزیر دادگستری اقلیم کردستان مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، امروز چهارشنبە 28 اردیبهشت / 18 می، دیلان یشیلگززیگریوس وزیر دادگستری هلند وارد فرودگاه اربیل، مرکز اقلیم کردستان شدە و از سوی فرصت احمد وزیر دادگستری اقلیم، مورد استقبال قرار گرفت.

وی قرار است با مقامات دولت اقلیم کردستان دیدارهایی را انجام دهد.

گفتگو در مورد وضعیت ایزدی ها و معرفی قتل عام ایزدی ها توسط داعش بە عنوان نسل کشی از محورهای گفتگوهای وی با مقامات اقلیم عنوان شدە است.

این دومین سفر یک وزیر دولت هلند بە اقلیم کردستان است و پیشتر وزیر تجارت خارجی این کشور بە اقلیم سفر کردە بود.