لزوم ساماندهی شهرداری ها با نیروهای مازاد/درآمد زایی شهرداری های کوچک در دستور کار قرار گیرد
سرویس ایلام - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در نشست امور شهرداری‌های استان یکی از مشکلات شهرداری‌ها را وجود نیروهای مازاد دانست.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سعید هژبری با عنوان این مطلب که شهرداریها وظیفه‌ای خطیر و مهمی در حیطه عمران توسعه شهری بر عهده دارند، اظهار داشت: اگر شهرداری ها تحت هر شرایطی به وظیفه خود عمل نکنند موضوع عمران شهری متوقف و اختلالی در عملکرد ها بوجود می آید.

وی در ادامه گفت: وضعیت مالی شهرداری دچار تغییراتی شده است و درآمد پایدار شهرداریها از محل ارزش افزوده ملی بسیار کم شده که در حال پیگیری برای رفع مشکلات هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با عنوان این مطلب که جلسات با شهرداری و فرمانداری ها، شورای مناطق  برگزار شده اضافه کرد: باید راهکارهایی اتخاذ شود تا سهم درآمد شهرداری های کوچک افرایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات شهرداری های کوچک، گفت: در مجلس مصوب شده که درآمد شهرداری‌ها براساس شاخص های جمعیتی توزیع می شود و عموما شهرداری کوچک کشور با مشکلات در آمد مواجه هستند.

هژبری با تاکید بر دو موضوع  مدیریت و درآمد شهرداری ها گفت: در هر دو موضوع انتظار داریم که فرمانداران بصورت ویژه مسایل استان را رصد کنند.

وی در ادامه خواستار توجه بیش از پیش به شهرداری های کوچک شد و گفت: از اعتبارات استانی و اربعین به شهرداری کوچک توجه می شود.

وی افزود: تمامی عوارض شهرداری باید بطور دقیق اخذ شود و کمیته نظارت شهرداری ها تشکیل شده و از چندین شهرداری نیز بازدید شده است.

معاون عمرانی استاندار یکی از مشکلات شهرداری را نیروهای مازاد دانست و گفت: در این راستا ساماندهی شهرداری ها در دستور کار قرار گرفته است.