مواد پیشنویس قانون منع عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل اعلام شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان - نمایندگان پارلمان عراق امروز پنجشنبه بحث و بررسی درباره قانون پیشنهادی منع عادی‌سازی و برقراری روابط با اسرائیل را به پایان رساندند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: مواد پیشنویس قانون منع عادی‌سازی و برقراری روابط با اسرائیل که ایجاد هرگونه ارتباط میان عراق با اسرائیل را منع می‌کند، اعلام شد.

بر اساس پیشنویس این قانون، عادی سازی روابط با اسرائیل به هر نحوی جرم است و برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا هرگونه روابط دیگر میان عراق و اسرائیل ممنوع است.

این قانون شامل تمامی شهروندان عراقی چه در داخل و چه در خارج و شهروندان خارجی مقیم در داخل عراق، سازمان‌ها، نهادهای فدرالی، نهادهای مستقل، استاندارها، شوراهای استانداری، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، موسسات و نهادهای زیر نظر جامعه مدنی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در عراق می‌شود.

پیشنویس این قانون در مورد مصادیق عادی سازی و برقراری روابط هم به مواردی از جمله سفر به اسرائیل و وورد از اسرائیل، ارتباط با اسرائیل و نهادهای مرتبط با آن یا جاسوسی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها با هدف ترویج عادی سازی و یا فعالیت مرتبط در فضای مجازی، ارائه کمک‌های مالی و معنوی به هر موسسه وابسته به اسرائیل، قبول هر گونه کمک و هدیه از اسرائیل و نهادهای ترویج کننده عادی سازی، اشاره کرده است.

این پیشنویس برای ارتکاب هر کدام از مصادیق عادی سازی و در صورت اثبات آن مجازات اعدام یا حبس ابد را در نظر گرفته است.

پیشنویس قانون عادی سازی همچنین پیشبینی کرده چنانچه شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در این خصوص جرمی مرتکب شوند از فعالیت در عراق منع شده و اموال منقول و غیر منقول آنان مصادره شود.