آزادی دو عضو جماعت عدالت کردستان پس از 20 سال زندان در اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دو عضو حزب جماعت عدالت کردستان پس از تحمل 20 سال حبس در زندان در اربیل، از زندان آزاد شدند.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، دفتر علی باپیر رهبر حزب جماعت عدالت  کردستان، در اطلاعیە ای اعلام کرد کە کاروان عارف و هوشیار صابر از اعضای پیشین این حزب، با تلاش های علی باپیر پس از تحمل 20 سال حبس در اربیل، از زندان آزادشدە اند.

بر اساس خبر این افراد  هنگام دستگیری عضو جماعت عدالت کردستان بودە اند و علی باپیر پس از آزادی آنان در دفتر شخصی خود در شهر اربیل، از آنان استقبال به عمل آوردە است.

در این خبر اشارە  ای بە دلیل دستگیری و زندانی شدن این دو عضو جماعت عدالت نشدە است.