موضع آمریکا درباره ارتباط کردها با مناقشه ترکیه و سوئد بر سر ناتو
سرویس جهان- آمریکا می گوید با این که نگرانی های ترکیه را در خصوص فعالیت گروههای کرد درک می کند اما مناقشه ترکیه با سوئد و فنلاند بر سر این موضوع و عضویت این دو کشور اروپایی در ناتو به خود این کشورها ارتباط دارد.

به گزارش کردپرس، ترکیه به بهانه فعالیت اعضای پ.ک.ک و برخی سازمان های کرد سوریه در دو کشور فنلاند و سوئد، عضویت آنها در ناتو را معلق کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در خصوص این موضوع گفته است ترکیه یکی از اعضای باارزش ناتو است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته به خبرنگاران درباره درخواست ترکیه از سوئد و فنلاند برای پایان دادن به فعالیت پ.ک.ک در این کشورها گفت: ما نگرانی های همیشگی ترکیه را درک می کنیم و به همکاری برای پایان دادن به تروریسم ادامه می دهیم.

او تاکید کرد آمریکا به طور مفصل در خصوص عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و موضع ترکیه در این خصوص با مقامات ترکیه از جمله وزیر خارجه این کشور صحبت کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست ترکیه از فنلاند و سوئد درباره پایان دادن به فعالیت گروه های کرد سوریه و ترکیه در این کشورها گفت: باید نگرانی های ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مطمئن هستیم در خصوص عضویت این دو کشور در ناتو سازش و مصالحه صورت خواهد گرفت.

او تاکید کرد که درخواست های ترکیه از فنلاند و سوئد یک مسئله دو جانبه میان ترکیه و آمریکا نیست.