موضع گیری تند سوئد درباره پ.ک.ک
سرویس جهان- وزیر خارجه سوئد می گوید کشورش اولین کشوری بود که بعد از ترکیه پ.ک.ک را در لیست گروه های تروریستی قرار داده و این مسئله تغییری نکرده است.

به گزارش کردپرس، به دنبال انتقاد شدید ترکیه از حمایت سوئد از فعالان کرد مقیم سوئد و نیز متهم کردن این کشور به حمایت از گروههایی مانند پ.ک.ک و همچنین معلق کردن عضویت سوئد در ناتو، وزیر خارجه این کشور واکنش نشان داد.

آن لینده، وزیر خارجه سوئد در صفحه توییتر خود ارتباط داشتن این کشور با حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک را حاصل دادن اطلاعات غلط دانسته است.

او گفته است که کشور سوئد بعد از ترکیه، اولین کشوری بود که پ.ک.ک را یک گروه تروریستی خوانده است در حالی که اتحادیه اروپا در سال 2002 و چند سال بعد از سوئد اقدام به قرار دادن پ.ک.ک در لیست گروه های تروریستی کرده است.

وزیر خارجه سوئد تاکید کرده است که موضع این کشور نسبت به پ.ک.ک تغییر نکرده است و همچنان آن را یک گروه ترویستی می داند.