نیروهای پلیس مانع تجمع مردم در زادگاه اوجالان شدند
سرویس ترکیه - نیروهای پلیس ترکیه با محاصره روستای آماره از توابع خلفتی اورفا، مانع برگزاری تجمع مردمی در مقابل خانه اوجالان شدند.

به گزارش کردپرس، نیروهای پلیس ترکیه با محاصره روستای آماره از توابع شهرستان خلفتی استان اورفا، زادگاه عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) مانع ورود مردم به منطقه و برگزاری تجمع کارزار آزادی اوجالان شدند. این حرکت باعث ایجاد واکنش فعالان سیاسی حاضر در محل شد.

بنا بر گزارش سایت رسمی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، فعالان سیاسی و اجتماعی و اعضای HDP، جنبش زنان آزاد (TJA) , حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، برای جلب توجه نسبت به تداوم انزوای اجباری به خانه و زادگاه اوجالان در روستای آماره از توابع شهرستان خلفتی اورفا رفتند. تجمع در محل زادگاه اوجالان و صدور بیانیه در این محل با مداخله نیروهای پلیس مواجه شد و آنها اجازه صدور بیانیه را ندادند. نیروهای پلیس با محاصره روستا از دسترسی افراد به محل تجمع جلوگیری کردند. 

فعالان سیاسی شامل مظلوم دینچ، وصی عبدالله اوجالان، بردان اوزتورک، رئیس مشترک DTK، صالحه آیدنیز، رئیس مشترک DBP، ابرو گونای سخنگوی HDP، طیب تمل نایب رئیس مشترک HDP، عمر اوجالان، عایشه سوروجو، درسیم داغ، رمزیه توسون و محمود طغرل نمایندگان HDP، بنیامین شکر رئیس مشترک انجمن وکلای آزادی (ÖHD)، اعضای جمعیت مادران صلح اورفا و بسیاری از فعالان سیاسی دیگر در اعتراض به این امر و با وجود ممنوعیت در خانه اوجالان به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند.

عمر اوجالان نماینده HDP و برادرزاده عبدالله اوجالان در سخنانی با اعتراض به ممنوعیت آمدن افراد به روستای زادگاه اوجالان گفت: «درهای خانه ما به روی همه مردم باز است. آقای اوجالان مغز مردم کرد است. کسی نمی تواند در خانه او را به روی مردم ببندد.»

صالحه آیدنیز فعال سیاسی کهنه کار کرد نیز در ادامه با بیان این که وجود آقای اوجالان برای تحقق دموکراسی در ترکیه ضروری است، گفت: «همه دنیا می داند که پیشنهاد آقای اوجالان برای مردم کرد و ترکیه چیست؟»

آیدنیز با اشاره به راه افتادن کارزار آزادی اوجالان در کشورهای مختلف جهان گفت: «فلسفه آقای اوجالان تغییر این حکومت است. دولت نژادپرست AKP-MHP خواهان گسترده شدن جنگ و ایجاد آشوب بیشتر در خاورمیانه است. رژیم توتالیتر تنها عامل بحران های ترکیه است. این رژیم بر  اساس کردستیزی و انزوای اجباری و دشمنی با کردها استوار است.»

آیدنیز از همه مردم در کردستان ترکیه خواست تا با مبارزه مشترک اجتماعی و دموکراتیک به انزوای اجباری اوجالان و سیاست های جنگ افروزانه حکومت ترکیه و چپاول مردم پایان دهند.