انتخابات شورای اسلامی شهر کامیاران باطل شد
سرویس کردستان- بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انتخابات شورای اسلامی شهر کامیاران باطل شد.

به گزارش کرد پرس، بر اساس اسنادی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری با ابطال رای شعبه 45 بدوی دیوان، حکم به نقض دادنامه شعبه بدوی و در واقع ابطال انتخابات شوراهای اسلامی کامیاران داده است.

لازم به ذکر است در دی ماه سال گذشته هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور پس از بررسی شکایت واصله از هیئت‌های عالی استان ها و با توجه به اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی، انتخابات شورای شهر کامیاران را  باطل اعلام کرد. این رای از آنجایی که قطعی نبود با شکایت اعضای برگزیده شورا مواجه شد و شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری شکایت اعضای شورا را درست تلقی  و شورای کامیاران کار خود را آغاز کرد.

اما بر اساس رایی  که 26 اردیبشهت ماه امسال از سوی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر کرده است این شکایت رد شده است که به معنی درست بودن رای هیات نظارت و باطل شدن انتخابات این شهر است. این رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی مجدد است و در نتیجه می توان گفت، انتخابات شورای اسلامی کامیاران باطل شده است.  

اخبار تکمیلی در این باره در این خبرگزاری منتشر خواهد شد......