حمله پهپادی به پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان - سازمان ضد ترور اقلیم کردستان از حملە پهپادی بە پایگاە نظامی ترکیە در استان نینوای عراق خبر داد.

بە گزارش کردپرس، سازمان ضد ترور اقلیم کردستان اعلام کرد؛ امشب از طریق پهپاد بە پایگاە نظامی زیلکان در بخش بعشیقە از توابع استان نینوا کە نیروهای ارتش ترکیە در آن مستقر هستند، حملە شدە است.

در ادامە، بدون اشارە بە جزئیات آمدە است کە پهپاد از طریق شلیک موشک بە پایگاە زیلکان حملە کردە و نتیجە آن، زیان های جانی و مالی می باشد.