قلع و قمع درختان زیتون عفرین توسط ارتش ترکیه و شورشیان
سرویس جهان- بر اساس گزارش مشترک دو موسسه خبری، حداقل 280000 اصله درخت زیتون در منطقه کردنشین عفرین به دست ارتش ترکیه و یا شورشیان وابسته به آن نابود شده است.

به گزارش کردپرس، موسسه خبری آنبایسد نیوز و انستیتو روزنه در گزارش مفصلی به بیان تاثیرات مخرب جنگ 10 ساله بر محیط زیست و کشاورزی سوریه پراخته اند.

در این گزارش قطع درختان زیتون منطقه کردنشین عفرین در شمال غرب سوریه به عنوان یکی از پیامدهای هولناک دخالت نظامی ترکیه در سوریه توصیف شده است. تاکید شده است که از سال 2019 که ارتش ترکیه و شورشیان وارد منطقه کردنشین عفرین شدند حداقل 280000 اصله درخت زیتون  در این منطقه از بین رفته است. برخی از درختان برای کاشت در ترکیه منتقل شده و تعداد قابل توجهی نیز برای تهیه سوخت قطع شده اند.

این دو موسسه در گزارش میدانی خود به قطع درختان 60 ساله زیتون اشاره کرده اند هر چند که تاکید کرده اند که آمار دقیقی از میزان نابودی درختان در این منطقه معلوم نیست. بلوط رومی نیز یکی دیگر از درختان بومی در عفرین است که سرنوشتی مشابه زیتون پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، تا قبل از حمله ترکیه، زیتون 70 درصد هزینه شهروندان منطقه عفرین را تامین می کرد.

این دو موسسه نسبت به از بین رفتن کامل جنگل های زیتون و بلوط رومی در عفرین به سبب فعالیت های نظامی ترکیه و شورشیان هشدار داده اند.