نقش پیچیده روسیه در تعامل با کردهای سوریه
سرویس جهان- آنتون مرداسوف معتقد است کردهای سوریه با این که از اقدامات قبلی روسیه بویژه در مورد عفرین ناامید شده اند اما این کشور را به عنوان یک عامل متوازن کننده در سوریه با ارزش تلقی می کنند.

به گزارش کردپرس، آنتون مرداسوف، پژوهشگر مسائل نظامی در عراق و سوریه و نیز عضو غیرمقیم اندیشکده شورای روابط خارجی روسیه، در تحلیلی پیرامون موضع روسیه درباره کردهای سوریه بویژه پروژه وحدت گروه های کردی در این کشور، موضع مسکو درباره کردها را پیچیده خوانده است.

وی در تحلیل خود که در نشریه المانیتور منتشر شده، بر این باور است که کردها از یک طرف مواضع پیشین روسیه در مورد کردها، بویژه عدم حمایت از کردها در زمان حمله ترکیه به شهر کردنشین عفرین را از یاد نبرده اند و از یک طرف نقش مسکو را به عنوان یک عامل متوازن کننده وضعیت در سوریه با اهمیت می دانند.

وی یادآوری کرده است که روسیه آمریکا را به خاطر تعامل با کردهای سوریه به حمایت از جدایی طلبی متهم می کند اما خودش از کردهای سوریه می خواهد زمینه را برای ایجاد اصلاحات قانون اساسی فراهم کنند تا تقابل را در مناطقی که دولت سوریه از مدتها پیش بر آنها کنترل ندارد، کاهش دهد.

مرداسوف بر این باور است با همه پیچیدگی رابطه روسیه با کردهای سوریه، کردها می توانند از روسیه به عنوان عاملی در راستای منافع خود استفاده کنند.

این پژوهشگر به نقل از یکی از منابع کردی وابسته به پ.ک.ک که حزب حاکم PYD در سوریه نزدیک به آن خوانده می شود، نوشت: سیاست روسیه در بازی در زمین هر دو طرف، خشم همه کردهای سوریه فارغ از گرایشات سیاسی آنها را برانگیخته است اما آنها روسیه را در ایجاد یک مدل سیاسی در سوریه، به عنوان یک عامل متعادل کننده می بینند.

کد خبرنگار: 40101