ضرورت بازنگری صدا و سیما در تولیدات چالش زا
سرویس کردستان- در طول یک سال اخیر شاهد لغزش های جدی از سوی برخی برنامه های زنده تلویزیونی هستیم که در آن بخشی از حساسیت های قومی و مذهبی توسط مجریان مورد توهین هایی قرار می گیرد که احساسات بخشی از مردم ایران را جریحه دار می کند.

کُرد پرس- اگر چه عموم این توهین ها  از روی ناآگاهی مجریان یا مهمانان این برنامه ها روی داده  و عمدتا با عذرخواهی صدا و سیما همراه بوده است، اما بر کسی پوشیده نیست تکرار این اشتباهات اعتماد مخاطبان را خدشه دار کرده و در دراز مدت علاوه بر خسرانی که به جایگاه رسانه رسمی کشور می زند، موجب فاصله گرفتن اقوام و مذاهب از این رسانه و همچنین جریحه دار شدن احساسات اقوام و مذاهب می شود.

در کشوری با تنوع قومی و مذهبی ایران، قاعدتا برنامه های زنده تلویزیونی که با موضوعاتی در این حوزه همراه است باید با حساسیت بیشتری از سوی صداوسیما روی آنتن برود و مجریان و کارشناسان مجریان و مهمانان این برنامه ها باید در مورد این حساسیت ها به صورت جدی توجیه شوند.

بر اساس نص صریح آیات و احادیث  باورهای مردم حرمت ابدی دارند و از سوی دیگر اندیشه ها و منویات مقام معظم رهبری نشان دهنده تاکید بر لزوم احترام به تنوع های قومی و مذهبی و بالاتر از آن فراهم کردن زمینه برای بالندگی بیشتر فرهنگ های متنوع در ایران است و در چنین شرایطی تکرار این لغزش ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

آخرین مورد این لغزش ها که در روزهای اخیر در فضای مجازی چالش ایجاد نموده است، توصیف نادرست و توهین آمیز یک مجری در برنامه ای به لباس کُردی است. اگر چه «دکتر فریبرز عزیزی» مهمان این برنامه که لباس فاخر کُردی بر تن داشت در مورد این برنامه توضیحات مفصلی داد و ضمن تاکید بر اینکه این برنامه مربوط به چند سال قبل بوده و مجری در ادامه این برنامه علاوه بر پی بردن به اشتباه خود عذر خواهی هم کرده است اما این فیلم تقطیع شده در فضای مجازی موجب واکنش های جدی در جامعه کُردی شده است و حتی نمانیدگان کُرد مجلس را هم واداشته است که در نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار دستورات حکیمانه ایشان شوند.

این مورد نشان می دهد صدا وسیما باید با جدیت بیشتر از برنامه های زنده خود مراقبت کرده و حساسیت های قومی و مذهبی در ایران را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد و از وقوع این صحنه های ناخوشایند پیشگیری کند.