پیشروی بغداد در کنترل صنعت نفت اقلیم کردستان
سرویس جهان- نشریه اویل پرایس معتقد است بغداد در روند کنترل بر صنعت نفت اقلیم کردستان قدمهای مهمی بر داشته است.

به گزارش نشریه تخصصی اویل پرایس در حوزه نفت و گاز، دولت مرکزی عراق بعد از صدور حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن استخراج و صادرات نفت از سوی اقلیم کردستان، قدمهای جدی برای کنترل صنعت نفت اقلیم کردستان برداشته است. 

از نظر این نشریه، خروج شرکت آمریکایی اکسون موبیل از اقلیم کردستان و تلاش بغداد برای تاسیس شرکتی برای کنترل فعالیت شرکت‌های خارجی در اقلیم کردستان از جمله پیامدهای حکم دادگاه فدرال عراق و اقدامات وزارت نفت این کشور در راستای کوتاه کردن دست کردها از فعالیت‌های نفتی بوده است. 

این نشریه با اشاره به تهدید دیگر شرکت‌های خارجی نفتی در اقلیم کردستان از سوی بغداد برای وادار کردن آنها به همکاری با دولت مرکزی، معتقد است بغداد در این مناقشه نفتی، نسبت به دولت اقلیم کردستان دست بالا دارد.