3 طرح عمرانی در شورای ترافیک کردستان تصویب شد
شهردار سنندج گفت: 3 طرح عمرانی شامل طرح تعریض پل قشلاق، احداث تقاطع غیر همسطح  میدان محمدی و ورودی نایسر در قالب یک پکیج کامل ساماندهی مسیر ورودی همدان از پلیس راه همدان تا تقاطع سنجرخان در شورای ترافیک استان تصویب شد.

به گزارش کرد پرس، سیدانور رشیدی در جلسه شورای ترافیک کردستان که با هدف بررسی و تصویب پروژه مطالعاتی ساماندهی مسیر ورودی همدان از پلیس راه همدان تا تقاطع سنجرخان برگزار شد، گفت: مسیر پارک محمدی به دلیل مجاورت با کمربندی بهشت محمدی، شهرک‌های صنعتی، روستای آساوله و ناحیه منفصل شهری نایسر و ورودی و خروجی شرقی سنندج یکی از معابر شلوغ و دارای بار ترافیکی بسیار بالایی است و گره ترافیکی این مسیر مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار در این دوره طرح مطالعاتی ساماندهی ورودی و خروجی ناحیه منفصل شهری نایسر، طرح مطالعات احداث تقاطع غیر همسطح میدان محمدی و طرح تعریض پل قشلاق در قالب یک پکیج کامل به مشاور داده شد.

شهردار سنندج با بیان اینکه در این مسیر سه گره ترافیکی شامل ورودی نایسر بررسی و کارهای کارشناسی انجام میدان و زیرگذر تعریف شده است، افزود: در طرح مطالعاتی میدان محمدی نیز از بین 14 گزینه مورد بررسی قرار گرفته، گزینه برتر در 3 طبقه غیرهمسطح فاز بندی شده است.

رشیدی ادامه داد: فاز اول خروجی از سمت شهر سنندج به سمت همدان به صورت روگذر و نهایتا تعریض پل قشلاق به اضافه جدارسازی مسیر از میدان محمدی تا پلیس راه همدان خواهد بود.

وی با بیان اینکه پروژه تعریض پل قشلاق برای انتخاب پیمانکار روی سایت شهرداری قرار گرفته است، یادآور شد: فاز اول دو تقاطع دیگر نیز تصویب شده و وارد فاز نقشه اجرایی می شود.

شهردار سنندج بیان کرد: نهایتا در صورتی که نقشه های اجرایی تایید شود وارد فاز فراخوان انتخاب پیمانکار خواهد شد.

رشیدی با بیان اینکه این پروژه ها یک سری معارض ملکی و تاسیساتی دارد، گفت: شهرداری سنندج تمام توان و ظرفیت خود را برای رفع معارضین و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه بکار خواهد گرفت.

بهره گیری حداکثری از فصل عمرانی از دیگر مباحث مورد تاکید شهردار سنندج بود و افزود: به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از فصل عمرانی تمام ظرفیت و توان بخش های مربوطه در شهرداری سنندج را بکار گرفته ایم.

وی اظهار کرد: با توجه به تاثیر بسزای این پروژه در حذف گره های ترافیکی، کاهش ترافیک و زیباسازی ورودی شهر از همه ظرفیت ها برای اجرای هرچه زودتر این پروژه ها بکار می گیریم و  برای رفع معارضین نیز اقدامات با سرعت آغاز می شود.