نایب رئیس پارلمان کردستان: اوضاع خطرناک و تهدیدات علیه اقلیم افزایش یافته است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – نایب رئیس پارلمان کردستان – عراق، ضمن اعلام این کە اوضاع در اقلیم کردستان خطرناک می باشد، تاکید کرد تهدیدات علیە اقلیم افزایش یافتە است.

بە گزارش کردپرس، هیمن هورامی نایب رئیس پارلمان کردستان در کنفرانسی خبری، ضمن اشارە بە این کە نشست میان ریاست پارلمان و روسای فراکسیون ها برای بررسی برگزاری انتخابات پارلمانی برگزار می شود، تاکید کرد کە پارلمان بخش از حل مشکلات خواهد بود و بە بخشی از مشکلات تبدیل نخواهد شد.
 هورامی که از  کادرهای رهبری حزب دمکرات (پارتی) است، دربارە خطراتی کە متوجه اقلیم کردستان است، گفت: اوضاع خطرناک و تهدیدات علیه اقلیم افزایش یافته است.