بازداشت روزنامه نگاران کرد در دیاربکر ادامه دارد
سرویس ترکیه - پلیس ترکیه با حمله به خانه های روزنامه نگاران کرد بسیاری از آنها را بازداشت کرد.

به گزارش کردپرس، پلیس ترکیه در ساعات اولیه بامداد امروز با حمله به خانه های روزنامه نگاران کرد در دیاربکر بسیاری از آنها را بازداشت کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری مزوپوتامیا، در میان بازداشت شده ها نام سردار آلتان رئیس مشترک انجمن روزنامه نگاران دجله فرات (DFG) و عزیز اوروچ یکی از دبیران خبرگزاری مزوپوتامیا به چشم می خورد.

لازم به ذکر است که چند روز پیش نیز دجله مفتی اوغلو روزنامه نگار کُرد، دیگر رئیس مشترک انجمن روزنامه نگاران دجله فرات و یکی از روزنامه نگاران مزوپوتامیا، بازداشت شده بود.