برهم صالح: هدف از تکرار حملە بە اربیل، ضربە زدن بە امنیت عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس جمهور عراق در پیامی تویتری حملە پهپادی به اربیل را محکوم و اعلام کرد کە هدف از تکرار این حملە آسیب و ضربە بە تلاش های ملی برای امنیت عراق است.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، برهم صالح رئیس جمهور عراق در واکنش بە حملە پهپادی شب گذشتە بە اربیل پیامی را در شبکە اجتماعی تویتر منتشر و این حملە را محکوم کرد.

وی در این پیام آوردە  حملە ای که شب گذشتە علیە اربیل صورت گرفت، اقدامی مجرمانە بودە و هدف از آن، ضربە بە تلاش ملی برای حفظ امنیت کشور و شهروندان است.

برهم صالح تاکید کردە کە  همگان در عراق باید علیە اقداماتی کە می خواهند عراق را از طریق برهم زدن ثبات و امنیت آن بە آشوب بکشانند، بایستند و لازم است کە اتحاد داخلی و مرکزیت دولت و نیز نیروهای امنیتی برای مقابلە با ضد قانون ها تقویت شوند.

لازم بە ذکر است کە سازمان ضد ترور اقلیم کردستان در خصوص حملە پهپادی بە اربیل اعلام کرد کە یک پهپاد بمب گذاری شدە  در ساعت 21 و 35 دقیقە بە وقت محلی،  بە راه ارتباطی منطقە اربیل- پیرمام کە از راه های اصلی منطقە است، اصابت کردە و موجب مجروح شدن سە شهروند غیرنظامی شدە است.

روداو در دقایق اولیە پس از این حملە گزارش داد کە یک موشک بە پیرمام اصابت کردە و موجب خسارت بە چند خودرو شدە است.

منطقە پیرمام یک منطقە مسکونی و پرتردد در اربیل بودە و چندین نهاد امنیتی و کنسولگری های آلمان، آمریکا و امارات نیز در نزدیکی این منطقە قرار دارند.