متهم کردن حزب دمکرات به فریبکاری و دور زدن قوانین برای تداوم سلطە بر اقلیم کردستان
سرویس عراق واقلیم کردستان – عضو جنبش نسل نو ، حزب دمکرات کردستان را به فریب کاری و دور زدن قوانین برای تداوم سلطه خود بر اقلیم کردستان متهم کرد.

به گزارش کردپرس، ریبوار محمد در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» با بیان اینکه حزب دمکرات کردستان با هدف تداوم سلطه خود بر اقلیم کردستان به فریبکاری و دور زدن قوانین اقدام می کند، گفت: برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان بر اساس قانون کنونی به حزب دمکرات امکان می دهد تا به سلطه خود براقلیم ادامه دهد.

محمد افزود: حزب دمکرات کردستان با بهره برداری از کرسی های اقلیت ها و ادامه فعالیت کمیسیون کنونی انتخابات که وابسته به این حزب است، قوانین را دور می زند.