پیکرتراشی درختان بی جان در سنندج
سرپرست سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: یکی از جدیدترین برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج در راستای فضاسازی شهری پیکر تراشی بر روی درختان قطور خشک در نقاط مختلف شهر است.

به گزارش کرد پرس در نشست با خبرنگاران، علی اصغری با اشاره به وظایف شهرداری در حوزه سیما و منظر شهری، گفت: منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوعی است که تحت تاثیر ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر است.

وی افزود: منظر شهری یکی از عوامل کیفی و مطلوبیت شهرها، واقعی و عینی بوده و حاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعالیت ها، صداها، بوها و ... هنگام مواجه شهروندان با پدیده شهر است.

سرپرست سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار کرد: این سلزمان در راستای ارتقای منظر شهری اقدامات مختلفی را از جمله توسعه فضای سبز، رنگ آمیزی دیوارها، نسب المان های مختلف و ... انجام داده است.

اصغری ادامه داد: یکی از جدیدترین برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج پیکر تراشی بر روی درختان قطور خشک در نقاط مختلف شهر است.

وی با بیان اینکه در همین راستا درختان قطور خشک شده در چندین نقطه شهر شناسایی شده است، یادآور شد: کار پیکرتراشی روی این درختان توسط هنرمند پیکر تراش تیمور ایوبی آغاز شده است.

سرپرست سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج بیان کرد: طرح های در نظر گرفته شده برای پیکرتراشی روی این درختان با توجه به اینکه سنندج شهر خلاق موسیقی جهان، پایتخت کتاب ایران و از قطب های تولید صنایع دستی در کشور است آلات موسیقی، کتاب و صنایع دستی است.