حال و هوای برخی نمایندگان مجلس و حال و روز مردم
حرکت اصلاح ساختار اقتصادی در کشور مصادف شده است با با سرازیری عمر دوره نمایندگان مجلس، به همین خاطر جامعه شاهد تلاش های مضاعف برخی نمایندگان مجلس می باشد البته نه برای امورات مردم بلکه برای عمارات وعلاقات خود که روزهای کم فروغ پاییز نمایندگی خود را سپری می کنند.

کرد پرس- این دسته از نمایندگان که امیدی به تکرار دوره نمایندگی خود ندارند با حرص و ولع خاصی به تقویت بنیان های اقتصادی و مهره چینی خود می پردازند، از بکارگیری اقربا و خویشان نزدیک خود در پست های مدیریتی تا چنبره بر گلوگاه های ثروت های کثیف؛ همگی  از دغدغه های اصلی این دسته از نمایندگان می باشد. اگرچه بعضی نیز همچنان به امید  تکرار رای کثیف در تلاش و تکاپو می‌باشند.

عموما عضویت نمایندگان در کمیسیون ها مایه دلگرمی مردم است که حداقل منطقه از ظرفیت کمیسیون مربوطه بهره مند شوند غافل از اینکه بعضا نماینده ظرفیت کمیسیون را برای جبران مافات و عقب ماندگی اقتصادی خود قرار داده اند، کما اینکه بعضا در حوزه انتخابیه ای در غفلت دستگاه های نظارتی برخی اراضی منابع طبیعی را به تاراج برده اند، درحوزه ای دیگر مسئولیت شهرستان را بین هفت پوسته فامیلی تقسیم نموده اند در حوزه ای دیگر بعلت ترس از رسوائی مالی، تجارت خود را به مناطق جنوب کشانده است.

 اما متخصص دارو و درمان گویا ازهمه زیرک تر عمل کرده و با استفاده از تخصص خود وهم جنسی با کمیسیون مربوطه نهایت استفاده را نموده و به تکثیر بنگاه های دارو فروشی پرداخته و گوی سبقت را در جمع آوری ثروت کثیف از دیگر همقطاران خود ربوده و توانسته با استفاده از عنصرشانس و ظرفیت پول بسیاری موانع را برطرف و دوستان خوبی را گرد خود جمع کند.

 این نماینده که درس بازی در چرخه قدرت را از اپورتونیست های اصلاح طلب به خوبی فراگرفته است توانسته به لایه هایی از قدرت نفوذ کند.  او  که هرگز حضوری درستادهای میدانی انتخابات 1400 نداشت و با وجود  نقدهایی که بر تداخل قوا وجود دارد اما مع الاسف معلوم نیست چرا عمده انتصابات استان از نظر ایشان می گذرد؟ این نماینده که در جریان ضیافت های رمضانی مبالغ  نجومی هزینه کرده است نشان داده است که درصورت امکان تکرار حضور درصحنه  انتخابات آینده،  آمادگی هزینه های افسانه ای به مراتب بیشتر از دور گذشته را دارد.

 هرچند برخی افراد و جریانات وی را نا آگاهانه همراهی می کنند اما باید دانسته شود که هرچقدر هم ظریف اندیش باشند و بزعم خود هوشیار باشند اما بدانند ظرف آلوده مسری بوده و از روئیدن خار سر دیوار باید دانسته شود که نا کس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها. بنابراین بدانند و دانسته شود در " تخت نرد بازی سیاسی " با چنین افرادی از پیش باخته محسوب می شوید!

این رسانه در راستای رسالت مطالبه گری مردمی هر گونه نقدی بدور از حب و بغض های سیاسی را در حوزه های مختلف  پذیرا بوده و درآینده روشنگری های بیشتری با کمک مخاطبان گرامی در این زمینه ها شنیده خواهد شد.