واکسیناسیون 410 هزار قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در کردستان
معاون سلامت دامپزشکی کردستان از ادامه طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان خبر داد و گفت: تا کنون حدود 410 هزار قطعه واکسینه شده اند.

به گزارش کرد پرس، ناصر مخدوم گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان دامپزشکی ارائه خدمات به مناطق روستایی و دور افتاده است، اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل یکی از برنامه های مهم و موثر این سازمان است.

وی اظهار کرد: با واکسیناسیون جمعیت طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل علاوه بر جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری به مرغداری های صنعتی، ارتقاء ضریب  بهداشت عمومی و امنیت غذایی، نقش مهمی در کمک به اقتصاد خانوار روستایی و ایجاد انگیزه در مردم ساکن روستا دارد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی کردستان افزود: از آغاز واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل از 20 فروردین 1401 تا 24 خرداد ماه سال جاری، اکیپ های واکسیناسیون دامپزشکی با مراجعه به  978 روستای استان، تعداد 409 هزار و 588 قطعه طیور بومی را واکسینه کرده اند.